Kontakt

info@alvaria.sk

Určenie dát na zverejnenie

Údaje spadajú z pohľadu zverejňovania do 3 základých kategórií:

  • Nie je možné dáta zverejniť: Z pohľadu samospráv je potrebné dať pozor najmä na ochranu osobných údajov, zverejňovanie musí byť v súlade s Nariadením GDPR, ochranou obchodného tajomstva, daňového tajomstva a podobne.
  • Povinne zverejňované dáta:  Existuje povinnost dáta zverejniť zo zákona, napríklad schválený rozpočet mesta a obce, všeobecne záväzné nariadenia, zmluvy, objednávky, faktúry, evidencie a registre a ďalšie. Prehľad informačných povinností samospráv je k dispozícii na webe.
  • Dobrovoľné podľa uváženia: Je na individuálnom zvážení obce, aké ďalšie dáta, okrem povinne zverejňovaných, zverejní ako otvorené dáta.  Napríklad môže zverejniť mapové údaje z mestského GIS systému, údaje o parkovaní, činnosti mestskej polície, aktuálnej polohy MHD a ďalšie.

Dáta z 1. skupiny samospráva môže zverejniť len za takých okolností, pri ktorých neporuší svoje zákonné povinnosti (napr. ochranu osobných údajov, nariadenie GDPR, atď.). Samospráva môže zverejniť ľubovoľné dáta z 2. a 3. skupiny. Pri rozhodovaní sa o priorite datasetov je možné uprednostniť najmä tieto kategórie údajov:

  • často žiadané dáta na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
  • dáta, ktoré vyjdu z prieskumu,
  • dáta z publikačného minima,
  • dáta na základe podnetov z médií, podnikateľov, škôl a iných organizácií pôsobiacich v regióne,
  • dáta, na základe inšpirácie sa od iných samospráv.

Najlepšie je uprednostniť dáta, ktoré by mohli byť verejnosťou využívané. V každej samospráve to môže byť iný typ dát, preto je dôležité zistiť, o aké dáta je vo vašej lokalite najväčší záujem.


(zdroj: koláž na základe bruce mars na Unsplash)

Ak chcete preskočiť obsah kliknite na odkaz nižšie:

4. Aké dáta zverejniť