Kontakt

info@alvaria.sk

Výber platformy

Platforma je open data portál (webová stránka), ktorá slúžia na sťahovanie a vyhľadávanie otvorených dát.

Platforma by mala mať tieto atribúty:

 • prehľadnosť,
 • možnosť vyhľadávania a filtrovania (podľa témy, formátu, periodicity aktualizácie, organizácie, tagov, atď.) – toto je vhodné najmä pri väčšom počte datasetov,
 • obsahuje metadáta k datasetom,
 • obsahuje licencie k datasetom,
 • obsahuje kontakty k datasetom.

Vítané sú tiež nasledovné možnosti interakcie s používateľmi údajov:

 • komenovanie datasetov,
 • hodnotenie datasetov,
 • vybranie obľúbených datasetov,
 • prehľad aplikácií a možnosť registrácie,
 • možnosť požiadať o zverejnenie datasetu.

Je vhodné aby bol open data portál umiestnený na mieste, ktoré je ho možné rýchlo nájsť (ideálne z domovskej stránky samosprávy) a tiež prístupný pre vyhľadávače. Vhodná je tiež ľahko zapamätateľná adresa napríklad http://www.opendata.mesto.sk alebo http://www.mesto.sk/opendata.

Platformu je možné realizovať najmä týmito 3 spôsobmi:

 1. Umiestniť dáta priamo na webovom sídle mesta alebo obce: V prípade, že dát je len malé množstvo (napr. jednotky alebo nanajvýš niekoľko desiatok datasetov), najjednoduchšie je vyexportovať dáta a umiestniť súbory priamo na webovom sídle mesta, spolu s podstránkou s metaúdajmi (zoznam datasetov + názov, popis, licencia, link). Tým vznikne jednoduchý open data katalóg. Niektoré mestá toto riešia “in house”, teda publikovanie priamo na stránke realizuje IT oddelenie. Ak vnútorné IT kapacity nie sú k dispozícii, je potrebné osloviť dodávateľa informačného systému. Príklad jednoduchého open data katalógu: Jaslovské Bohunice
  Otvorené dáta na stránke obce Jaslovské Bohunice (zdroj:  smart.jaslovske-bohunice.sk/)
 2. Špecializovaný softvér na manažovanie katalógu otvorených údajov: Ak počet datasetov narastie na viacero desiatok, prípadne stovky je potrebné zvážiť prechod na špecializovaný softvér na manažovanie katalógu otvorených údajov. K dispozíciu sú komerčné riešenia alebo je možné si softvér vyvinúť vo vlastnej réžii, prípadne použiť otvorený kód. Príkladom realizácie vo vlastnej réžii je open data portál mesta Bratislava: https://opendata.bratislava.sk/ — Softvér, na ktorom beží bratislavský open data katalóg, je k dispozícii aj na bezplatné použitie: https://github.com/magistrat-bratislava/opendata —pripojené licencia EUPL 1.2: https://zive.aktuality.sk/clanok/143507/bratislava-zverejnila-zdrojove-kody-k-svojmu-portalu-otvorenych-dat-ma-aj-dalsie-novinky/
  Open dátový portál mesta Bratislava realizovaný vo vlastnej réžii (zdroj: opendata.bratislava.sk)
  Open data portál mesta Prešov, ide o komerčné riešenie (zdroj: presov.egov.sk)
 3. Katalogizovať alebo umiestniť dáta na data.gov.sk: Data.gov.sk je národný open data katalóg, ktorý využívajú ministerstvá a inštitúcie na národnej úrovni. Výhodou data.gov.sk je, že sú otvorené dáta viacerých inštitúcií na jednom mieste. Nevýhodou je, že proces registrácie organizácie (mesta a obce) a katalogizovanie datasetov je pomerne náročný proces z hľadiska byrokracie a času. Datasety je možné priamo (fyzicky) nahrať alebo len katalogizovať zverejnené datasety napr. na webovom sídle organizácie. Odporúčame však samosprávam zverejňovať datasety aj na tomto portáli, umožnia tým datasety ľahšie nájsť, taktiež sa datasety automaticky objavia na Európskom dátovom portáli.
Národný open dátový portál data.gov.sk (zdroj:  data.gov.sk)

Kým 1. a 3. spôsob sú najmenej náročné na financie, výhodou 2. spôsobu je vysoká variabilita riešenia v závislosti od požiadaviek samosprávy.

Ak chcete preskočiť obsah kliknite na odkaz nižšie alebo pokračujte kliknutím na ďalšiu lekciu.

7. Kde nájsť datasety