Kontakt

info@alvaria.sk

Príklady využitia otvorených dát

Pozrite si prednášku Lukáša Jankoviča o príkladoch použitia otvorených dát. Skúste sa zamyslieť v akej oblasti alebo pri akej činnosti by ste vedeli využiť spracované dáta vo forme aplikácie alebo vizualizácie a aký benefit by z toho pre Vás plynul.

 

Skrátený obsah prednášky:

Pre ukážky vizualizovania dát, ktoré sme vytvárali v OZ Alvaria sme si vybrali 3 nástroje (počítačové programy), ktoré majú aj verziu dostupnú zadarmo. Sú to: Tableau Public, Google Data Studio a Microsoft Power BI. Tieto nástroje sa líšia možnosťami, ale základné funkcie ponúkajú podobné.

Bežné funkcie špecializovaných nástrojov na vizualizáciu dát:

 • základná verzia zadarmo, pokročilejšie sú platené,
 • tvorba máp, grafov, spájanie datasetov, vypočítavanie údajov, automatická aktualizácia vizulizácie z datasetu
 • jednoduché ovládanie bez nutnosti programovania,
 • niektoré sú k dispozícii aj po slovensky a česky,
 • zdieľanie v rámci skupiny/na webe.
Všetko na skok

Aplikácia používa datasety prevádzky a adresy, ktoré spája a vypočítava vzdialenosti. Zámerom je pomôcť občanom pri hľadaní vhodnej adresy, podnikateľom, ale aj samospráve s analyzovaním dostupnosti služieb.
Dáta bolo nutné geokódovať – prevod z adries na GPS súradnice. Aktuálnosť závisí od toho ako mestá aktualizujú datasety. Vzdialenosť je vypočítavaná vzdušnou čiarou (pre jednoduchosť).

Pohľady v aplikácii:

 • nájdenie vhodnej adresy na základe kritérií napr. ako ďaleko chcem mať do najbližšších potravín, kaviarne, baru, atď.,
 • porovnanie 2 alebo viac adries, určenie najlepšej adresy,
 • štatistika adries.
Vizuálny smog v Trnave

Táto téma je celkom aktuálna, pripravuje sa nová legislatíva v tejto oblasti. Existuje však veľmi málo údajov o tejto téme. Datasety o reklamných plochách zverejňujú Žilina a Trnava. Trnava má o niečo lepšie, detailnejšie dáta. Do vizualizácie vstupuje dataset reklamné zariadenia. Dáta bolo nutné geokódovať a takisto nie sú kompletné napr. pri niektorých zariadeniach chýba údaj o ploche.

Pohľady v aplikácii:

 • prehľad o vizuálnom smogu,
 • vizuálny smog podľa ulíc a mestských častí,
 • podľa žiadateľov o povolenie,
 • podľa príjmov mesta zo zmlúv s 20 najväčšími žiadateľmi.
Demograf

Cieľom vizulizácie je vytvoriť prehľad o demografických skupinách podľa ulíc, taktiež môže byť využitá aj samosprávou pri rozhodovaní o tom, kam umiestniť napríklad škôlky, zariadenia pre seniorov, atď. Dáta zverejňuje niekoľko miest. Vizualizácia sa aktualizuje automaticky každý deň z open data portálu samospráv.

Pohľady vo vizualizácii:

 • prehľad podľa ulíc (používateľ si vie navoliť rôzne demografické údaje a zobrazenie podľa % alebo absolútnych čísel),
 • prehľad podľa mestských častí (tie isté možnosti voľby),
 • porovnanie ulíc v grafe,
 • porovnanie ulíc (%) v grafe.
Ako zabezpečiť dobrú použiteľnosť dát

Je vhodné mať plán zverejňovania aby si vedeli používatelia pozrieť čo sa bude zverejňovať. Prípadné chyby je dobré odstraňovať a zabezpečiť procesy, tak aby nevznikali. Štruktúra by sa nemala často meniť, v prípade zmeny treba skôr pridávať stĺpce ako meniť štruktúru. Periodicita aktualizácie je vhodná čo najčastejšie, podľa toho kedy má samospráva k dispozícii aktualizované dáta. Veľmi vhodné je uvedenie kontaktu pri datasetoch, aby sa vedeli používatelia pýtať otázky. Takisto keď už samospráva zverejnila dáta, je vhodné aby bola ochotná šíriť know how, pomôcť iným samosprávam.