Kontakt

info@alvaria.sk

Technické a licenčné štandardy z pohľadu používateľa

Pri využívaní otvorených dát sa musí používateľ riadiť licenciu pod ktorou sú zverejnené. Pokiaľ teda chcete na základe otvorených dát vytvoriť aplikáciu alebo vizualizáciu, ktorá nemá slúžiť len pre Vás samotných, je nutné sa pri ďalšom šírení aplikácie alebo vizualizácie riadiť podmienkami licencie. V prípade, ak nie je licencia uvedená, sú údaje prakticky nevyužiteľné, prípadne len s rizikom prípadných sankcií zo strany toho, komu patria.

Jedno z lôg označujúcich otvorené dáta (zdroj: https://www.logolynx.com)

Licencia presne určuje, za akých podmienok je možné dáta využiť, či je nutné uviesť zdroj údajov, či je možné do údajov zasahovať a podobne. Informácia o licencii sa spravidla nachádza pri odkaze na stiahnutie datasetu, v niektorých prípadoch je uvedená v pätičke stránky. Nasledujúci návod sa týka najmä údajov sprístupnených s verejnou licenciou (napríklad Creative Commons).

Ako postupovať, keď chcem používať databázu, ktorá je šírená pod verejnou licenciou?

  1. Dôsledne si pozrite verejnú licenciu, ktorá sa uvádza spoločne sdatabázou/údajmi. Ak neviete, čo znamená, snažte sa vyhľadať si k nej potrebné informácie. 
  2. Použite databázu/údaje, pričom dôsledne dodržiavajte verejnú licenciu, ktorá sa s ňou spája. Najčastejšie to bude označenie nositeľa práv (napr. CC BY / Attribution), môžu to však byť aj iné podmienky, napríklad zákaz meniť, upravovať a modifikovať predmet ochrany (napr. CC ND / No Derivatives), ktoré môžu predstavovať zásadnú prekážku riadneho využitia databázy. Vždy bude závisieť aj od konkrétnych potrieb, ako treba databázu využiť. Ak napríklad plánujeme komerčnú aplikáciu, pri ktorej bude dochádzať k použitiu databázy, určite sa vyhnime verejným licenciám s prvkom Non-Commercial. Ak novovytvorený produkt nemá byť tiež open, vyhnite sa zase prvku Share Alike a pod. 
  3. V prípadoch, keď je potrebné súčasne používať materiály a zdroje šírené pod viacerými rozličnými verejnými licenciami, je potrebné dávať pozor na ich kompatibilitu. Kompatibilitu licencií Creative Commons si možno preveriť na ich webovej stránke,4 súlad iných verejných licencií je potrebné vyhodnotiť individuálne. 

Detailnejšie informácie o licenciách nájdete v lekcii 5. Prečo je dôležité licencovať.