Kontakt

info@alvaria.sk

Informovanie verejnosti

Ak chceme, aby nad dátami začalo niečo vznikať, je potrebné aby sa potenciálni autori dozvedeli že boli publikované nové dáta.

Dáta by sa mali zaregistrovať na ústrednom Open Data portáli Data.gov.sk — takto sa o ňom dozvedia aj ďalší záujemcovia zo Slovenska. Vďaka tomu, že niektoré dátové portály si medzi sebou vymieňajú údaje, dostane sa informácia o datasete aj ďalej, napr. na dátový portál EÚ.

V rôznych mestách Slovenska pôsobia open data odborníci, ktorí sa neformálne združujú v Open Data Iniciatíve, ktorá je aj na Facebooku. S cieľom získať ich spätnú väzbu na dáta a nové nápady je dobré sa na nich obrátiť.

Samosprávy môžu pri informovaní využívať už overené komunikačné kanály, ktoré využívajú v styku s verejnosťou:

  • sociálne siete,
  • mestské alebo regionálne noviny,
  • mestská alebo regionálna televízia,
  • webová stránka mesta,
  • mailing list alebo newsletter.

Takisto je vhodné osloviť ďalšie organizácie, napríklad partnerské organizácie, univerzity, firmy, start-upy, apod. Čím viac energie mesto vloží do propagácie svojich dát, tým je viac pravdepodobné že budú využívané.

(zdroj: commons.wikimedia.org)

Ak chcete preskočiť obsah kliknite na odkaz nižšie alebo pokračujte kliknutím na ďalšiu lekciu.

11. Ako budovať komunitu