Kontakt

info@alvaria.sk

Ako študovať tento kurz

(zdroj: Aaron Burden na Unsplash)

Kurz “Otvorené dáta v samospráve je prioritne určený pre zástupcov miest, obcí a vyšších územných celkov, ktorí pracujú na rôznych úrovniach riadenia a na rôznych agendách. Kurz je zároveň určený aj pre odbornú a širokú verejnosť.

Tento kurz je určený pre:

  • vedenie mesta, obce a vyššieho územného celku (“Policy makeri”) – primátor, primátorka, zástupca a zástupkyňa primátora, prednosta, riaditeľ a riaditeľka kancelárie primátor, predseda, predsedkyňa kraja, zástupca predsedu a predsedkyne kraja a ďalší,
  • riaditelia a odborníci na úseku IT, digitalizácie a agendy informatizácie – riaditelia, riaditeľky IT sekcií, správcovia a správkyne informačných systémov mesta, referenti,
  • dátoví kurátori a špecialisti na dátový management v organizácií,
  • odborní zamestnanci v agendách mesta, ktorí pri výkone svojich úloh napĺňajú informačné systémy mesta dátami alebo vytvárajú dáta,
  • odborní zamestnanci mesta zodpovední za povinné sprístupňovanie informácií mesta,
  • široká verejnosť – ľudia, ktorí si chcú rozšíriť obzory v oblasti verejnej správy a možností spracovávania a využívania dát zverejňovaných organizáciami verejného sektora,
  • odborná verejnosť – začínajúci dátoví analytici, analytici, programátori, mimovládne neziskové organizácie, akademický sektor, študenti stredných, či vysokých škôl, odborníci na problematiku verejnej správy a pod.
Kde začať

Obsahom kurzu je 12 lekcií, ktoré tvoria články – teda texty ale vo veľkej miere aj videoprednášky. Na konci každej lekcie je k dispozícii krátky test tém preberaných v lekcii. Test je nutné prejsť aspoň na úrovni 70% správnych odpovedí, v tom prípade bude označený ako úspešne absolvovaný. V lekciách sa dozviete čo sú otvorené dáta, aké je ich využitie, aké aplikácie vznikajú na ich základe, ako ich zverejniť a využiť ich potenciál naplno. O svoje skúsenosti sa podelia predstavitelia miest, ktoré už majú skúsenosť s otváraním dát ako aj tvorcovia aplikácií či členovia komunity. Naučíte sa ako spracovať dáta do vizualizácií zadarmo a efektívne. Na konci kurzu nájdete Slovníček pojmov, kde sú vysvetlené základné pojmy používané v kurze. Taktiež na konci kurzu nájdete aj Zoznam literatúry (článkov, prezentácií, publikácií, legislatívnych a strategických dokumentov) použitej v kurze.

Vzhľadom na komplexnosť kurzu, odporúčame aby ste kurz prešli od začiatku až po koniec v poradí v akom sú usporiadané lekcie. V prípade, ak Vás zaujímajú len niektoré lekcie, máte taktiež možnosť zvoliť si len tieto lekcie.

Držíme Vám palce pri štúdiu.

Tím Alvaria