Kontakt

info@alvaria.sk

Hejbej Brnem & Můžu dýchat?

Pozrite si prednášku Jozefa Jelínka o open data aplikáciách „Můžu dýchat“, „HejbejBrnem“, ktoré vznikli nad dátami mesta Brno.

Skrátený obsah prednášky:

OZ Nesehnutí sa dostalo k otvoreným dátam pri svojej snahe o presadzovanie väčšej transparentnosti. V roku 2014 spustilo kampaň Dáta pre všetkých, ktorá bola cielená na vedenie mesta Brno a inštitúcie. Súčasťou kampane bol web o tom čo sú otvorené dáta, aké sú príklady využitia v zahraničí a v ČR.

V roku 2015 Vznikla spolu s Mendelovou univerzitou aplikácia Hejbej Brnem. Aplikácia je zameraná najmä na ekologickú dopravu, keďže OZ Nesehnutí sa profiluje ako ekologická organizácia. Aplikácia obsahuje údaje o cyklodoprave (cyklochodníky, cyklostojany), pešej doprave (family pointy, pitná voda, stromoradie a ďalšie), zastávky a polohu vozidiel MHD. Dáta v čase vzniku aplikácia neboli ešte verejné, bolo nutné ich teda vyžiadať, spracovať a zjednotiť.

Ďalšia aplikácia Můžu dýchat pridáva k dátam o kvalite ovzdušia aj ich interpretáciu. Oficiálne dáta sú totiž zle čitateľné (vo forme tabuľky, plné skratiek), čo viedlo autorov k vytvoreniu aplikácie. Dáta sú z Českého hydrometeorologického ústavu poskytované na hodinovej báze ako otvorené dáta. Aplikácia porovnáva aktuálne hodnoty s limitmi, ktoré sú dané v normách alebo legislatíve. Aplikácia tiež vie vypočítať predikciu na najbližšie 3 hodiny. Metodológia výpočtu bola konzultovaná s expertami, stále však ide len o odhad, čo však nie je až taký problém preto, že ide o občianske združenie.