Kontakt

info@alvaria.sk

Vizualizácia otvorneých dát v Tableau Public – základy

Pozrite si praktický návod ako pracovať v Tableau Public. Výhodami Tableau Public sú široké možnosti formátovania výstupov vrátane máp a podpora mnohých formátov vrátane georeferenčných.

 

Preberané témy:

  1. Otvorenie datasetu
  2. Kontrola premenných
  3. Stĺpcový graf
  4. Zoradenie údajov
  5. Pridanie dimenzie
  6. Formátovanie grafu
  7. Filtrovanieú dajov
  8. Mapovanie
  9. Formátovanie mapy
  10. Zdieľanie

Dataset použitý v prednáške: wm_amb_soc(1)