Kontakt

info@alvaria.sk

Prieskum dopytu verejnosti po dátach

Samospráva má poskytovať kvalitné služby svojim občanom. Príkladom služby je aj zverejňovanie údajov, preto by sa samosprávama mala prirodzene orientovať na datasety, po ktorých existuje dopyt. Ako to ale zistiť?

Vhodným prostriedkom zistenia toho, po akých datasetoch je najväčší dopyt je realizácia prieskumu. Náklady na takýto prieskum sú malé až nulové a existujú viaceré benefity:

  • zapojenie verejnosti do diania v obci,
  • pri vhodnom dizajne získanie zaujímavých informácií,
  • zároveň ide o prieskum “siete” organizácií a ľudí, ktorí majú záujem o dáta.

Prieskum je najvhodnejšie realizovať cez webový formulár (napríklad Google Forms), pomocou ktorého sa údaje automaticky naplnia do tabuľky s ktorou môže samospráva ďalej pracovať.

Je tiež vhodné vyhradiť dostatočný čas aby zapojenie respondentov bolo čo najväčšie.

Okruh oslovených respondentov závisí na charaktere organizácií a jednotlivcov, ktoré pôsobia v danom meste. Je vhodné osloviť priamo organizácie o ktorých existencii má samospráva vedomosť, taktiež je ale vhodné propagovať prieskum čo najviac v rámci sociálnych sietí, webovej stránky alebo médií, aby sa mohli zapojiť všetci, ktorí budú mať záujem.

Príklad cieľovej skupiny:

  • Akademické organizácie– univerzity, výskumné organizácie, stredné školy v rámci vyučovania informatiky a/alebo občianskej náuky
  • NGO– lokálne a celoštátne neziskové organizácie a nadácie, lokálni aktivisti
  • Médiá– lokálne médiá, dátoví žurnalisti; sú vhodní tiež ako prostriedok na šírenie publicity
  • Vývojári – vývojári webových stránok, aplikácií
  • Dátoví analytici
  • Firmy– zamerané na rôzne oblasti ako sociálne služby, vzdelávanie, technológie, doprava, výstavba, územné plánovanie, enviromentálne témy, startupy

Prieskum by mal byť realizovaný vtedy ak je samospráva skutočne ochotná a schopná venovať čas a úsilie zverejneniu dát, ktoré z prieskumu vyplynú ako žiadané. Je potrebné sa pripraviť na to že to bude pravdepodobne vyžadovať prácu zamestnancov prípadne aj istú sumu financií. Nie je vhodné realizovať prieskum vtedy, ak si samospráva len chce potvrdiť datasety, ktoré plánuje zverejniť alebo chce len “vykázať činnosť”. V tomto prípade môže byť skôr zdrojom znechutenia respondentov, ktorí vynaložili čas a námahu na jeho vyplnenie.

Oznam o prieskume na webovej stránke mesta Nitra

OZ Alvaria v roku 2020 pomáhalo mestu Nitra pri definovaní otázok prieskumu a okruhu respondentov. Dokument uvádzame ako príklad toho, ako môže prieskum dopytu po žiadaných dátach vyzerať.

Príloha: Dotaznik_najziadanejšie data_