Kontakt

info@alvaria.sk

Ako pracovať s komunitou aby vznikali inovácie

Otvorené dáta nie sú len o neutrálnej technológií, ktorá búra bariéry pri spracovávaní dát. Otvorené dáta sú hlavne o komunite. Komunita – vývojári, dátoví analytici, aktivisti, angažovaní občania, firmy, výskumníci, je kľúčová pre vývoj rôznych aplikácií, inovácií založených na dátach. Bez komunity nie je možné v plnej miere využívať benefity otvorených dát.

Úlohou zamestnancov verejnej správy preto nie je len otvorené dáta sprístupniť, ale aj pracovať s komunitou ľudí “tam vonku”. Ak sú komunitné aktivity zanedbávané, dáta ležia ladom na webstránkach mesta, vynaložené zdroje vyjdú na vnivoč a v regióne nevznikajú užitočné aplikácie a inovatívne riešenia, z ktorých môžu benefitovať práve občania.  

Budovanie komunity je aktivita, ktorá je kombináciou procesov a tzv. soft alebo mäkkých zručností zamestnancov (spolupráca, tímová práca, kreativita, atď.), ktorí majú túto agendu na starosti. V open data ekosystéme, však existuje niekoľko dobre známych a ustálených konceptov prostredníctvom ktorých organizácie zapája komunitu do spracovávania dát. Skôr než si ich predstavíme, je potrebné zistiť kto tvorí vlastne komunitu okolo otvorených dát,  čo sleduje a čo potrebuje. 

zdroj: Photo by Polina Zimmerman from Pexels

Inšpirujeme sa článkom od Madeline O’Phelan, ktorá popisuje komunitu takto: 

Cieľová skupina Čo chcú Čo potrebujú
Vývojári a technológovia  
 • Využiť otvorené dáta v rámci vývoja aplikácií a technológií 
 • Prístup k dátam 
 • Aktuálne dáta 
 • Lokálne podujatia a stretnutia (hackathony, meet upy 
 • Informácie o prebiehajúcich projektoch  
 • Informácie od komunity vývojárov  
Občania/ Ne-technologická komunita  
 • Chcú transparentnosť  
 • Mať vplyv na základe dát  
 • Sú cieľovou skupinou aplikácií, ktoré využívajú otvorené dáta 
 • Všeobecné povedomie 
 • Úspešné príbehy 
 • Aplikácie a vizualizácie 
 • Nástroje na posunutie spätnej väzby alebo na formulovanie otázok 
Lokálne firmy/firmy  
 • Využiť dáta pre ďalšie použitie  
 • Prístup k dátam 
 • Aktuálne dáta 
 • Lokálne podujatia a stretnutia (hackathony, meet upy) 
Veľké dátové firmy  
 • Distribuovať dáta pre širšiu a škálovateľnú spotrebu  
 • Tie firmy, ktoré sa zaujímajú o vaše dáta, budú potrebovať informácie o harmonograme a rozsahu sprístupňovania dát 
 • Partnerstvo môže priniesť obojstranne výhodný vzťah (napr. Niektoré firmy sú ochotné za kvalitné dáta, ktoré si vyžadujú extra zdroje samospráv aj platiť)  
Novinári/ Výskumníci  
 • Analyzovať dáta pre spoznávanie nových trendov a príbehov, ktoré ovlyvňujú komunity 

 

 • Aktuálne dáta 
 • Nástroje na vizualizáciu a porovnávanie dát  
 • Zistenia prameniace z dát 
 • Aktualizácie  
 • Komunitu dátových žurnalistov   
Ďalší zamestnanci verejného a štátneho sektora  
 • Získať informácie k tomu, ako zlepšiť kvalitu open data portálov  
 • Mať možnosť pracovať na synergických spoluprácach  
 • Využívať otvorené dáta na optimalizáciu rozhodnutí a na zefektívnenie riadenia  
 • Nástroje na vizualizáciu, porovnávanie dát 
 • Odkazy na ďalšie mestá  
 • Poznať najžiadanejšie datasety a kontext k nim  
 • Help desk  

(zdroj: O’Phelan, M. 5 Ways to build engaged communities around open data, doplnené Alvaria)

Krok 0 – Zmapovanie komunity – Vytvorenie kontaktovníku  

Základným predpokladom k budovaniu komunity okolo Vašich dát, je ju poznať. Komunita okolo otvorených dát sa skladá z: 

 • vývojárov, ktorí chcú dáta integrovať do riešení, 
 • mimovládnych organizácií, ktoré pri riešení svojej agendy potrebujú mať k dispozícii dáta, 
 • výskumní pracovníci a študenti, ktorí by mohli otvorené dáta využívať pri tvorbe analýz, záverečných prác, či pri technických smeroch aj v rámci vývoja rôznych aplikácií,
 • firmy – softvérové alebo tie, ktoré sa venujú spracovávaním dát,
 • regionálni novinári a novinárky, ktorí spracovávajú témy vo Vašom okolí a môžu sa im zísť aj dátové podklad,
 • a ďalší.  

Skúste si spraviť prieskum vo svojom regióne. Urobte si zoznam organizácií pre ktoré môžu byť Vaše dáta relevantné. Pôsobia vo Vašom regióne univerzity? Skvelé. Pedagogický pracovníci mávajú vždy záujem zapojiť svojich študentov do praktických zadaní v spolupráci s organizáciami verejnej správy. 

Veľmi dobrým nápadom je tiež skombinovať mapovanie komunity s prieskumom dopytu verejnosti po dátach – zabijete tým dve muchy jednou ranou a tiež budete mať prvý hmatateľný dôkaz, že to s otvorenými dátami myslíte vážne.

Výsledkom Vášho prieskumu bude zoznam relevantných organizácií vrátane kontaktných informácií, ktorý môžete využiť v budúcnosti keď sa Vaše aktivity v oblasti otvorených dát začnú rozbiehať.  

S cieľom lepšieho pochopenie členov komunity, skúste porozmýšľať, načo by jednotlivé organizácie, či jednotlivci potrebovali Vaše dáta. Táto informácia Vám pomôže, ak budete v budúcnosti riešiť konkrétny problém. Potrebujete názor skúseného programátora na datasety, ktoré aktuálne pripravujete? Alebo chcete vedieť, či Fakulta regionálneho rozvoja vie využiť pri svojich analýzach dáta, ktoré ste aktuálne zverejnili o Vašom meste, či regióne?  

Pri mapovaní komunity si nezabudnite spísať aj zoznam miest o ktorých viete, že zverejňujú otvorené dáta. Možno sa Vám páči prístup Bratislavy, či mesta Prešov. Mestá zväčša čelia rovnakým výzvam preto Vám kontakty môžu pomôcť v momente, keď si nebudete vedieť sami poradiť.  

Nezabúdajte využiť už existujúce kontakty. Ste v kontakte s ľuďmi, ktorých v minulosti zaujímalo ako míňa Vaše mesto verejné zdroje? Či s ľuďmi, ktorí sa zaujímali o štatistiky priestupkov vo Vašom meste? Pridajte si ich do kontaktovníka a informujte ich, ak zverejníte dáta o ktoré sa v minulosti zaujímali.  

Pri tvorbe kontaktovníka a následnom informovaní, nezabudnite na princípy GDPR.  

Krok 1 – Informovanie 

Ak mesto skutočne chce aby nad otvorenými dátami vznikala pridaná hodnota, komunita potrebuje vedieť, aké datasety sú zverejňované, kde, ako často a v akej forme.  Častokrát sa úradníci v mestách a obciach sťažujú na to, že napriek  tomu, že zverejňujú otvorené dáta na svojich weboch, nikto sa o ne nezaujíma a nevedia o tom, že by boli vôbec využívané. Na otázku, či dali ľuďom vedieť, že sú datasety dostupné, odpovedajú zväčša jednohlasne “nie”. Ako môžu vznikať aplikácie nad dátami, ak komunita nevie, že mesto dáta zverejňuje? 

Bežní ľudia zväčša nenavštevujú webstránky miest a obcí. Informácie o dianí v meste vyhľadávajú na sociálnych sieťach. Ak chcete  aby sa o Vašom open data portáli dozvedelo široké publikom, musíte proaktívne komunikovaťmožno aj cez kanály, ktoré doteraz Vaša organizácia nepoužívala.  

Informujte širokú verejnosť o tom, že zverejňujete otvorené dáta, a to napríklad cez:

 • Sociálne siete –  Ak máte profil Vašej organizácie na Facebooku, či Instagrame, je skvelé podeliť sa s novinkami v oblasti otvorených dát práve tu. Na Facebooku nájdete aj skupinu Opendata.sk, ktorá sa skladá z viac ako 500 ľudí so záujmom o otvorené dáta. Novinky z Vášho úradu iste ocenia 
 • Webová stránka mesta –  Vytvorte si na domovskej stránke mesta viditeľný banner, ktorý promuje Váš Open Data Portál. Banner môže zvýšiť počet návštevníkov Open Data portálu.  
 • Tlačové správy Ak ste dosiahli dôležitý míľnik v otváraní dát – zriadenie portálu, zverejnenie cestovných poriadkov, či iného zaujímavého datasetu, je namieste ho aj náležite odkomunikovať. Pripravte si tlačovú správu, ktorú viete zdieľať na webe, ako aj s novinármi, ktorých môže zaujať natoľko, že k nej pripravia článok.  
 • Mestské alebo regionálne noviny a televízia – Využite, že sa tieto médiá zaujímajú o chod mesta. Informujte ich o novinkách, míľnikoch, plánoch a cieľoch agendy otvorených dát mesta.  
 • Mailing list alebo newsletter – Máte mestský newsletter? Už ste si vytvorili emailing list relevantných organizácií? Aj tieto nástroje je možné využiť.  
 • Data.gov.sk Slúži ako národný katalóg otvorených dát, čiže existuje predpoklad, že sa okolo tohto portálu sformovala menšia komunita ľudí, ktorá tu zverejnené dáta využíva. Ak katalogizujete datasety na tomto portáli, okruh potenciálnych užívateľov Vašich dát sa môže zvýšiť.  

V prípade, ak máte tlačové oddelenie v úrade, využite ho. Odborníci na komunikáciu Vám vedia pomôcť s nastavením toho, ako odbornú tému komunikovať, aby sa stretla s čo najväčším záujmom na strane verejnosti. Pri nastavovaní účinnej komunikácie je potrebné poznať Vašu cieľovú skupinu a odkaz, ktorý chcete odkomunikovať. 

Pri tvorbe kontaktovníka a následnom informovaní, nezabudnite na princípy GDPR. 

Krok 2 – Konzultovanie a spätná väzba 

Spätná väzba z komunity je pri otváraní dát kľúčová. Na to, aby ste vedeli kontinuálne vylepšovať kvalitu dát a portálu, potrebujete poznať názor ľudí, ktorí s Vaši dátami pracujú. Spätná väzba zo strany dátových analytikov, programátorov, akademikov, firiem Vám pomôže lepšie pochopiť, aké špecifické potreby majú títo ľudia z praxe.  Spätná väzba z komunity Vám pomôže aj pri určovaní prioritných datasetov na zverejnenie, či pri tvorbe strategických materiálov mesta v oblasti dátového managementu.  

Konzultovať a získavať spätnú väzbu môžete prostredníctvom širokej palety nástrojov:  

 • Pracovné skupiny –  Môžete si založiť pracovnú skupiny, kde okrem kolegov z úradu z relevantných odborov, či organizácií (IT oddelenie, Odbor stratégie, Dopravný podnik a pod.) prizvete aj programátorov, dátových analytikov, odborníkov z vysokých škôl či autorov aplikácií pracujúcich s otvorenými dátami. Cieľom pracovnej skupiny je zapojiť relevantných ľudí do agendy otvorených dát mesta aby bol ich názor zvážení pri koncipovaní riešenia, či výbere pilotných datasetov na zverejnenie. Aktívne zapojenie kolegov do agendy otvorených dát môže napomôcť k tomu, aby bola čo najlepšie implemetovaná. Cieľ pracovnej skupiny by mal byť jasne definovaný nech každý člen/členka vie, kam činnosť v pracovnej skupine smeruje.  
 • Formulár na spätnú väzbu Súčasťou open data portálov je aj formulár prostredníctvom ktorého sa na Vás môžu obrátiť užívatelia so spätnou väzbou, či návrhom na zverejnenie ďalších datasetov. Je to užitočný nástroj, ktorý Vám pomáha budovať komunitu okolo otvorených dát.  
 • Prieskum dopytu po najžiadanejších datasetoch Oslovenie komunity napr. vo forme dotazníku, Vám pomôže stanoviť si priority, spoznať ľudí a organizácie, ktoré majú záujem o Vaše dáta.  
 • Online/ Fyzické podujatiaAk stojíte pred väčším míľnikom alebo ste ho aktuálne naplnili, je to dobrá príležitosť na usporiadanie tematického podujatia s cieľom získať spätnú väzbu zo strany komunity. Chcete predstaviť návrh Dátovej politiky mesta a získať na ňu feedback? Alebo chcete vedieť, ktoré datasety má komunita záujem? Nebojte sa usporiadať online/fyzické podujatie (workshop) a vypočuť si názor komunity na Vaše plány.
 • Klasická komunikáciaAk potrebujete ad hoc feedback, obráťte sa na ľudí, ktorí by mohli byť ochotní pomôcť (email/telefón) 

Všetky tieto nástroje napomáhajú  tomu, aby sa vytvárala okolo Vás a dát úradu komunita ľudí. Konzultovanie čiastkových úloh a spätná väzba Vám pomáha nielen zlepšiť aktivity v oblasti otvorených dát v úrade, ale môže prirodzene viesť k tomu, že nad Vašimi dátami začne aj reálne niečo vznikať.  

Krok 3:  Zapojenie komunity do tvorby open data aplikácií  

Cieľom tohto kroku je proaktívne vykonávať také aktivity zo strany mesta, ktoré pozitívne prispievajú k vývoja aplikácií nad otvorenými dátami. Tieto aktivity by sme mohli rozdeliť na krátkodobé  a dlhodobé 

 • Krátkodobé: Hackathony, brigády
 • Dlhodobé: Technologické inkubátor, spolupráca s univerzitami – záverečné práce, praktická časť predmetov

Open Data Hackathony sú rozšírené po celom svete. Ide o zväčša dvojdňové podujatie pre odbornú verejnosť, ktoré má charakter súťaže. Zapojené organizácie – zväčša mestá, ministerstvá, si stanovia problémy, či témy, ktoré chcú prostredníctvom dát vyriešiť. Organizácie pripravia tematické datasety otvorených dát s ktorými je možné pracovať. Úlohou súťažiacich tímov (odborná verejnosť) je vytvoriť inovatívne riešenie resp. návrh inovatívnych riešení, ktoré by pomohlo daný problém odstrániť. Výsledkom sú dátové aplikácie, webové aplikácie, weby, vizualizácie a i. tech riešenie, ktoré využívajú poskytnuté datasety. Porota následne vyberie víťazov, ktorí si odnesú ceny od sponzorov podujatia. Na SR organizovalo hackathony mesto Prešov, Agentúra životného prostredia SR, magistrát Bratislavy, Poprad a ďalšie. Výsledkom open data hackathonov  je napr. webová aplikácia Kampo.sk, MHD Prešov, Oznamypresov.sk a i.  

Šarišský hackathon (zdroj: https://sarisskyhackathon.sk/)

Organizovanie hackathonov je skvelou príležitosťou stretnúť sa s nadšenými vývojármi, ktorí sú odhodlaní svojou prácou pomôcť mestu. Kreatívna a uvoľnená atmosféra na hackathone častokrát nabije účastníkov na mnohé týždne dopredu. Zároveň, sa pred podujatím zväčša konsolidujú, čistia a zverejňujú datasety, čo je veľkým prínosom aj pre mesto samotné.  

Hlavnou nevýhodou hackathonov je, že aplikácie, ktoré počas neho vzniknú, fungujú len veľmi krátky čas. Väčšina vzniknutých aplikácií “skončí v koši”, nakoľko účastníci hackathonu nemajú zdroje na dotiahnutie a udržateľnosť riešenia.  

Brigády sú rozšírené hlavne v tých mestách, v ktorých pôsobia organizácie siete ako Code for America, Code for UK, Code for Germany a pod. Ide o neziskové organizácie, ktoré sa zameriavajú na pomoc národným, či lokálnym vládam prostredníctvom dobrovoľníkov z IT komunity. Známe sú napríklad jednodňové brigády v oblasti čistenia dát. Takéto brigády u nás zatiaľ nie sú bežnou praxou, ale je to jeden z nástrojov ako môžu kvalifikovaní dobrovoľníci pomôcť mestu a organizáciám.  

Práve dlhodobá spolupráca s univerzitami môže byť prínosná pre mesto, ako aj študentov. Mesto môže osloviť relevantné fakulty univerzity s informáciou, že mesto zverejňuje datasety, ktoré môžu byť použité v rámci praktických seminárov, či záverečných prác. Jedným z cieľov niektorých univerzít na Slovensku – TUKE, UKF, je prehlbovať znalosti študentov v oblasti dátovej analytiky. Vedenie fakúlt je zväčša otvorené spolupráci s verejnými inštitúciami. Spolupráca medzi univerzitou a mestom by mohla spočívať vo vytváraní: 

 • Aplikácií, dashboardov, vizualizácií, webstránok nad otvorenými dátami 
 • Služieb nad mestskými otvorenými dátami
 • Výskumných prác nad regionálnymi dátami (benchmarky) 
 • Zber dát v teréne a konsolidácia existujúcich databáz  
 • a pod.  

Spolupráca s univerzitami je dlhodobá, trvá zväčša celý semester. Hoci je časovo náročnejšia, mesto môže využiť spoluprácu aj z hľadiska headhuntingu. Mnoho  miest a obcí, má problém prilákať kvalifikovaných odborníkov do svojich radov. Spolupráce preto mestu nemusí priniesť len viac vzniknutých aplikácií nad mestskými dátami, ale aj možnosť prilákať absolventov do svojich úradov.  

V tejto kapitole sme načrti len niekoľko nástrojov prostredníctvom ktorých je možné budovať komunitu okolo otvorených dát. Pointou je, neuspokojiť sa len so zverejnením datasetov na portáli otvorených dát. Zverejnením otvorených dát to len začína. Ak mesto reálne chce podporiť vznik inovácií nad svojimi dátami, musí si na rozvoj komunity vyhradiť ľudí a zdroje (finančné, ľudské, čas). Poctivá práca s komunitou prinesie aj riešenia. Po základných krokoch smerom ku komunite, je na mieste navrhnúť si jasný komunitný plán, ktorý načrtne plánované aktivity v krátkodobom a dlhodobom horizonte.  

Zdroje článku: