Kontakt

info@alvaria.sk

Vizualizácia otvorených dát v Microsoft Power BI – základy

Pozrite si praktický návod ako pracovať v Microsoft Power BI. Výhodami Microsoft Power BI je rozšírenosť a dostupnosť návodov, manažment dát a dátových vstupov (vrátane editoru Power Query), podpora formátov a dostupnosť množstva pluginov.

 

Preberané témy:

 1. Otvorenie datasetu
 2. Kontrola premenných
 3. Stĺpcový graf
 4. Zoradenie údajov
 5. Pridanie dimenzie
 6. Pridanie labelu
 7. Formátovanie grafu
 8. Filtrovanie – rýchly filter, filtr
 9. Vytvorenie vlastnej premennej
 10. Mapovanie
 11. Formátovanie mapy
 12. Zdieľanie

Dataset použitý v prednáške: Zoznam_Dotácie