Kontakt

info@alvaria.sk

Zahraničné open data portály

Európsky dátový portál

Portál sídli na adrese https://www.europeandataportal.eu/sk a združuje otvorené dáta krajín EÚ, momentálne obsahuje viac ako 1 milión datasetov.  Automaticky sú na neho importované metaúdaje o datasetoch umiestnených na národných portáloch, čo platí aj pre Slovensko. Je teda výhodné umiestniť svoje datasety na slovenský národný portál data.gov.sk, pretože sa vzápätí objavia aj na tomto portáli. Nájdete na ňom však mnoho iného obsahu – aplikácie, vizualizácie, udalosti, každoročné analýzy, správy o členských krajinách, e-learning a rôzne ďalšie informácie z oblasti otvorených dát. Datasety sú roztriedené podľa tém:

 • Doprava
 • Ekonomika a financie
 • Energetika
 • Zdravie
 • Medzinárodné vzťahy
 • Obyvateľstvo a spoločnosť
 • Poľnohospodárstvo, rybolov lesníctvo a potraviny
 • Regióny a mestá
 • Spravodlivosť, právny systém a verejná bezpečnosť
 • Štátny a verejný sektor
 • Veda a technológie
 • Vzdelávanie, kultúra a šport
 • Životné prostredie
Portál európskych údajov (zdroj: https://www.europeandataportal.eu/sk)
USA portál data.gov

Portál patrí vláde USA, obsahuje viac ako 280 tis. datasetov, z čoho približne polovica sú georeferenčné datasety. Datasety sú rozdelené podľa tém, bežné je tiež filtrovanie podľa tagov, formátov, organizácií a tém a vyhľadávanie. K dispozícii je množstvo “zdrojov” ako sú tooly, šablóny, návody, data inkubátor, prípadové štúdie, príklady a ďalšie. Portál tiež obsahuje sekciu pre stratégie, ktoré sa týkajú otvorených dát.

Mestské portály

Berlín – https://daten.berlin.de/  

Mestský portál obsahuje viac ako 2500 datasetov, 63 aplikácií, inormácie o hackathonoch. 

Glasgow – https://futurecity.glasgow.gov.uk/data/ 

Portál obsahuje 370 datasetov, dashboardy, mapy a informácie o hackatonoch. 

Gdaňskhttps://www.gdansk.pl/otwarte-dane 

Mestský portál obsahuje okolo 350 datasetov. 

Barcelona – https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/es 

Portál obsahuje 486 datasetov, aplikácie a vizualizácie, štatistické údaje o datasetoch, informácie o podujatiach a API prístup. 

Montreal – https://donnees.montreal.ca/ 

Portál obsahuje okolo 300 datasetov a 29 aplikácií a taktiež novinky.  

Viedeň – https://digitales.wien.gv.at/site/open-data/ 

Mestský portál obsahuje 521 datasetov a okolo 300 aplikácií. Portál je prepojený na rakúsky štátny portál data.gv.at. 

Helsinki – https://hri.fi/en_gb/ 

Portál hlavného mesta Fínska a okolia obsahuje 622 datasetov, 264 aplikácií a 157 APi rozhraní. Je dostupný aj v angličtine a svojou kvalitou a rozsahom sa radí medzi najlepšie mestské open data portály. 

Galéria príkladov na open data portáli mesta Helsinki (zdroj: https://hri.fi/en_gb/)