Kontakt

info@alvaria.sk

Dáta, ktoré zmenili svet

Pozrite si prednášku Jána Gondoľa o tom, ako dáta v minulosti opakovane dokázali, že môžu zmeniť svet. Možno Vás inšpiruje aby ste sa aj Vy zamysleli nad tým, aké dáta a ako by ste vedeli využiť, aby ste zmenili svoju obec, mesto, štát alebo firmu.

 

Skrátený obsah prednášky:

Za jednu z prvých a najznámejších vizualizácii vôbec sa považuje nákres Johna Snowa, lekára pôsobiaceho vo Veľkej Británii v 19. storočí, ktorý sa zapojil do boja proti epidémii cholery v Londýne. Počas druhej pandémie cholery v Londýne, ktorá vypukla v roku 1854,  Snow navštívil všetky domácnosti s chorými ľuďmi zisťoval odkiaľ čerpajú vodu. Ukázalo sa, že drvivá väčšina tých, ktorí ochoreli čerpali vodu z Broadwick Street Aj na základe výsledkov jeho analýzy, mesto odpílilo rukoväť z pumpy na Broadwick Street, vybudovalo kanalizáciu v meste, začalo odoberať vodu nad mestom a splašky vypúšťať pod mestom. Mesto týmito krokmi uznalo možnú súvislosť medzi (kontaminovanou) vodou a šírením cholery v domácnostiach. Na počesť lekára Snowastojí na Broadwick Street v Londýne pamätník v podobe pumpy s odpílenou rukoväťou.  

Táto historická udalosť nám vygenerovala niekoľko lekcií, ktoré platia aj v dnešnej dobe:

  • Dôležitá je odvaha mesta experimentovať a zohľadňovať poznatky vygenerované na základe analýzy dát. 
  • Keď vizualizujeme dáta, vieme ich lepšie pochopiť. Preto je dôležité aby mestá zverejňovali dáta vo forme, ktorá umožní ich vizualizáciu a ďalšie spracovanie. 
  • Aj načúvanie aktivistom, ktorí hľadajú riešenia, môže priniesť pozitívne zmeny. 

(Ne)zdieľanie zdravotníckych dát v minulosti negatívne ovplyvnila aj to, ako neskoro sa podarilo zamedziť zbytočným úmrtiam kvôli nedostatočnej hygiene rúk zdravotníckeho personálu. Neochotu zverejňovať dáta však vidíme aj v súčasnosti. 

“Dnes sú v samosprávach rôzne dáta o odpadoch. Máte dáta o tom,  koľko odpadu sa vyprodukuje, čo sa s nim robí. Cieľom nie je tieto dáta len zverejniť, ale aj zaviesť pozitívne zmeny do praxe. Nie je to úplne jednoduché, nie je to triviálne. Nestačí tie dáta len zavesiť na stránku a čakať, že teraz všetci začnú inak fungovať. . .  Treba tie dáta nielen mať, zverejniť ale aj ľudí edukovať a ďalej s tými dátami pracovať. . .  Treba nájsť nejaký spôsob, či už cez nejakých aktivistov alebo cez niekoho, kto sa o to zaujíma. Používať tie dáta na to, aby sa priniesla  pozitívna zmena do praxe – aby to netrvalo 130 rokov ale aby sa udiali pozitívne veci čím skôr.”