Kontakt

info@alvaria.sk

Nástroje na vizualizáciu bez nutnosti programovania

Pracovať s dátami v súčasnosti nie je zložité ani drahé. Netreba na to drahé počítače či zariadenia, programy sú k dispozícii aj zadarmo a aj v slovenčine či češtine, nevyhnutná nie je ani znalosť programovania. Znalosť cudzieho jazyka je samozrejme výhodou, ale nie podmienkou.

Tabuľkový procesor

Najzákladnejším programom na spracovanie údajov je tabuľkový procesor – bežne sa vyskytujúci v Office balíkoch – napr. MS Office, OpenOffice, LibreOffice, Google Documents a tak ďalej. Tento softvér existuje už od čias začiatkov počítačov, postupne sa zdokonaľoval a pribúdali nové funkcie. Základné funkcie sú: 

  • Formátovanie údajov 
  • Filtrovanie údajov 
  • Tvorba grafov 
  • Tvorba kontingenčných tabuliek 
  • Práca s rôznymi formátmi údajov 
  • Používanie vzorcov a makier
Príklady tabuľkových procesorov – vľavo MS Excel, vpravo LibreOffice

Tabuľkový procesor poskytuje široké možnosti editovania a vizualizácie dát, preto sa oplatí naučiť sa ho používať. Dnes už sa bežne práca v ňom vyučuje na školách, v štátnej správe, množstvo kurzov ponúkajú špecializované firmy, veľa návodov je k dispozícii na Internete. Výhodou tabuľkových procesorov je ich rozšírenosť, popularita a univerzálne použitie – vie s nimi rovnako pracovať úplný začiatočník ako aj expert. My sa však v tejto lekcii budeme skôr zameriavať na špecifickejší druh programov, ktoré sú zamerané na prácu s štrukturovanými dátami, premennými, filtrami, parametrami. Nezľaknite sa, prosím týchto pojmov, veľmi dobre nám poslúžia na to, aby sme z dát vytvorili zaujímavé výsledky. Pozrime sa ale ešte na začiatok toho, ako vzniká dopyt po efektívnych nástrojoch na vizualizáciu dát.

Špecializované programy na spracovanie a vizualizáciu dát

Vývoj v oblasti spracovania údajov je veľmi rýchly. S rozvojom sietí a internetu sa však začínajú meniť aj požiadavky na vizualizáciu údajov. Prestávajú stačiť statické obrázky a dokumenty, ale začínajú sa používať interaktívne vizualizácie a výpočtový výkon umožňuje používať veľké datasety. Dáta je možné prepájať v reálnom čase, tak aby boli vždy aktuálne. Lepšie sa vieme rozhodovať na základe presne tých pohľadov na dáta, ktoré potrebujeme ako na základe pár predefinovaných obrázkov. Na druhej strane tiež prestáva byť tvorba webových vizualizácií a aplikácií doménou programátorov, ale s vymoženosťami moderného software k nim majú prístup aj bežní používatelia. Ako huby po daždi vznikajú programy, ktoré sa špecializujú na vizualizáciu a spracovanie údajov. 

Microsoft Power Bi je podľa výrobcu “škálovateľná platforma pre biznis inteligenciu (BI), ktorá sa jednoducho používa a pomáha získať hlbší prehľad o údajoch”

Najväčším posunom, ktorý môžeme vnímať v posledných rokoch je to, ako sa výroba atraktívnych, funkčných a aj zložitejších aplikácií a vizualizácií začína sprístupňovať aj ľuďom, ktorí nevedia programovať. Dôvod je jednoduchý. Údaje sú totiž k dispozícii všade a v toľkých oblastiach, že práca s nimi je dnes už v podstate nutnosťou. Vzniká aj špeciálna profesia – dátový analytik, ktorá je dnes mimoriadne žiadaná. Práca, ktorá bola predtým vyhradená pre niekoľko málo skôr technicky zameraných ľudí, ktorí mali k dispozícii potrebný hardvér sa dnes stáva masovou záležitosťou. Dáta totiž umožňujú ľubovoľnému obchodu napríklad lepšie cieliť reklamu na Internete, analyzovať detailne predaje alebo segment zákazníkov a mnoho ďalšieho. V každej oblasti života je mnoho dát ktoré sa dajú využiť a v súčasnosti už existujú špecializované softwarové nástroje, ktoré s nimi umožňujú jednoducho a efektívne pracovať.

Nástroje, ktoré Vám predstavíme v tejto lekcii sú určené na spracovanie a vizualizáciu dát. Dokážu pracovať s veľkými dátami a vytvárať prehľadné a pritom detailné výstupy. Dva z nich existujú vo forme aplikácie a jeden vo forme webovej aplikácie, ktorej výhodou je že funguje vo webovom prehliadači a nie je závislá od typu operačného systému. Všetky vedia pracovať s mapami a rôznymi typmi interaktívnych vizualizácií, umožňujú tiež výsledky práce zavesiť na web bez toho aby bolo nutné vlastniť vlastnú webovú adresu. Rozdiely sú najmä v tom, aké formáty sú podporované a taktiež samotná práca s nimi sa trochu líši. Pre každé využitie je najlepšie porovnať si podľa výsledku ktorý chceme dosiahnuť aký nástroj je vhodné zvoliť. Pokiaľ ste sa ešte nezaoberali vizualizáciou dát, pokojne si vyberte nástroj ktorý Vám najviac sedí. Pri zorientovaní by vám mohla pomôcť tabuľka nižšie.

Existuje viac nástrojov ako 3 nami uvádzané, dôležité sú najmä nástroje určené špeciálne na prácu s mapovými údajmi (napr. QGIS), na tieto konkrétne sme sa však zamerali  najmä z dôvodu jednoduchosti používania, dostupnosti zadarmo a ponuky zaujímavých možnosti.

Tableau Public Google Data Studio Microsoft Power BI
Podpora formátov
CSV áno áno (oddelené čiarkami) áno
Excel áno – (Google Spreadsheet) áno
JSON áno platený plugin áno
Spracovanie dát
Vizualizácia dát – grafy áno áno áno
Vizualizácia dát – mapy áno áno áno
GPS súradnice áno áno áno
Automatická aktualizácia dát nie áno, z Google Spreadsheet áno
Geokódovanie adries nie áno áno
Výstupy
Zdieľanie dát Verejné Verejné/súkromné Verejné/súkromné
Embedované reporty áno áno áno
Embedované mapy áno nie áno
Pluginy nie áno áno
Všeobecné
OS Windows/Mac Všetky Windows