Kontakt

info@alvaria.sk

Otvorené dáta v Kežmarku

Pozrite si prednášku Dany Skupinovej, Mareka Šutýho a Petra Justha z mesta Kežmarok, v ktorej sa dozviete ako pristupuje mesto Kežmarok k zhromažďovaniu a zdieľaniu dát.

 

Mesto Kežmarok využíva pri napĺňané bežnej agendy mesta informačné systémy od spoločnosti Corageo. Dáta, ktoré zhromažďujú zamestnanci úradu, sú následne automatizovane exportované v rámci open data modulu. V open data katalógu mesta dnes nájdete 13 datasetov – zoznamy adries, počty občanov, prírastky a úbytky občanov, počet občanov podľa ulíc, veku, voľby, zoznamy prevádzok v meste, prevádzky s ukončenou činnosťou, či zoznam daňových dlžníkov. Od roku 2018 mesto tvorí nový geoinformačný systém a tak ako mnohé ďalšie mestá v SR, pracuje na pasportizácií rôznych objektov v meste – zeleň, dreviny, inžinierske siete, dopravné značky, miestne komunikácie, chodníky, verejné osvetlenie, parkoviská. Zber dát sa uskutočňoval pomocou špeciálneho vozidla mapujúceho jednotlivé objekty a lokality mesta, niektoré dáta sú pridané manuálne.  

Geoinformačný systém mesta Kežmarok je zatiaľ prístupný len pre odbornú verejnosťPo konsolidácii dát budú neskôr niektoré vrstvy sprístupnené širokej verejnosti aj ako otvorené dáta. O tom, aké dáta to budú a v akom rozsahu, rozhodne vedenie mesta. Už dnes sú však v geoinformačnom systéme mesta údaje o zeleni, intenzite kosenia, dreviny – ich stav, priemer koruny, či obvod kmeňa.  

Podklady geoinformačného systému mesto využíva aj pri plánovaní rozpočtov pre jednotlivé mestské organizácie, či pri tvorbe rôznych politík, strategických dokumentov mesta.