Kontakt

info@alvaria.sk

Iné portály s údajmi

Existujú aj ďalšie portály kde je možné nájsť väčšie množstvo dát, ktoré je možné voľne používať. Otvorené dáta nie sú obmedzené len na štátne alebo verejné organizácie, zverejňujú ich aj komerčné firmy, neziskové organizácie alebo aj jednotlivci.

API prístupy

API prístup k rozpočtovým údajom – na webstránke rozpocet.sk sú k dispozícii údaje o plnení rozpočtu rôznych sujbektov štátnej a verejnej správy vrátane miest, obcí a VÚC od roku 2015. Dáta sú prístupné aj pomocou public API prístupu.

ITMS2014+ poskytuje v prehľadnej forme dáta o čerpaní eurofondov na Slovensku, dostupné sú projekty, informácie o nich, výzvy, operačné programy atď. K dátam je možné pristupovať aj pomocou API.

Štatistické úrady

Štatistický úrad SR publikuje svoje datasety na národnom dátovom portáli (data.gov.sk), vybrané datasety sprístupňuje ako API. Dobrým zdrojom štatistických údajov je tiež jeho databáza Datacube.

Eurostat (štatistický úrad Európskej únie) taktiež publikuje zaujímavé dáta na svojej webovej stránke, prípadne na európskom dátovom portáli.

API Štatistického úradu SR (zdroj:https://data.statistics.sk/api)
Súkromné firmy

Takisto aj niektoré súkromné spoločnosti dobrovoľne publikujú otvorené dáta. Príkladom je Google, ktorý disponuje množstvom údajov o mobilite. Tieto dáta dáva voľne k stiahnutiu na stránke https://www.google.com/covid19/mobility/.

Podobne ako Google, aj Apple disponuje informáciami o mobilite, ktoré taktiež dáva k dispozícii na voľné použitie. Nájdete ich na tejto adrese: https://covid19.apple.com/mobility.

Neziskové organizácie

Výborným zdrojom nielen mapových údajov je portál Openstreetmap.org. Údaje za menšiu časť mapy je možné exportovať do formátu XML, k dispozícii sú tiež extrakty svetadielov, krajín a vybraných miesto, ako aj API prístup.

Dajte nám tipy na zaujímavé zdroje dát!
Máte tip na hodnotný zdroj dát o ktorom by mali vedieť aj ostatní? Dajte nám vedieť na info@alvaria.sk a Váš tip sa môže ocitnúť na tejto stránke.

Ak chcete preskočiť obsah kliknite na odkaz nižšie alebo pokračujte kliknutím na ďalšiu lekciu.

9. Príklady open data aplikácií
10. Vizualizácia otvorených dát