Kurz Otvorené dáta v samospráve je na Slovensku prvým e-learningom zameraným na otvorené dáta, ktorý komplexne sprevádza študenta od úplných základov až po pokročilejšie témy.

Kurz je určený pre zamestnancov štátnej správy, samosprávy (najmä vedenie samosprávy, informatikov, správcov databáz, právne oddelenie), študentov stredných a vysokých škôl, učiteľov, novinárov, pracovníkov médií, informatikov, programátorov, alebo pre každého, kto sa zaujíma o otvorené dáta. Cieľovými skupinami sú všetci, ktorí chcú otvoriť dáta a všetci, ktorí chcú s nimi začať pracovať.

Obsah

Obsahom kurzu je 12 lekcií, ktoré tvoria články – teda texty ale vo veľkej miere aj videoprednášky. Na konci každej lekcie je k dispozícii krátky test tém preberaných v lekcii. Test je nutné prejsť aspoň na úrovni 70% správnych odpovedí, v tom prípade bude označený ako úspešne absolvovaný. V lekciách sa dozviete čo sú otvorené dáta, aké je ich využitie, aké aplikácie vznikajú na ich základe, ako ich zverejniť a využiť ich potenciál naplno. O svoje skúsenosti sa podelia predstavitelia miest, ktoré už majú skúsenosť s otváraním dát ako aj tvorcovia aplikácií či členovia komunity. Naučíte sa ako spracovať dáta do vizualizácií zadarmo a efektívne.

Navigácia v kurze

Navigácia je možná v pravej časti obrazovky. V nej je možné “rozbaliť” alebo “zbaliť ” jednotlivé lekcie. Okrem toho je možné používať aj tradičné navigačné tlačidlá v prehliadačoch (Späť a Dopredu). Taktiež je možné uložiť si jednotlivé lekcie ako záložky alebo ich preposielať (napr. e-mailom). Na konci článkov alebo v niektorých prípadoch aj v texte sa nachádzajú šedé prúžky s ikonou kompasu, ktoré umožňujú preskočiť obsah na inú relevantnú časť kurzu.

Príklad preskočenia obsahu – 6. je poradové číslo lekcie, nasleduje jej názov:

Ak chcete preskočiť obsah, kliknite na odkaz nižšie alebo pokračujte na ďalšiu lekciu.

6. Skúsenosti miest s otváraním dát

 
Pre Vaše pohodlie sa v kurze nachádzajú zvýraznené slová alebo vety, ktoré označujú dôležitý pojem alebo informáciu.

Celý kurz je bezplatný a otvorený ako celok (neobsahuje skryté lekcie alebo lekcie, ktoré sa odomykajú postupne).

Na absolvovanie tohto kurzu sa nevyžadujú žiadne predchádzajúce vedomosti alebo schopnosti, vyžadujú sa len základy práce s PC.

Lektori

Mgr. Lukáš Jankovič – dátový analytik, zostavovateľ e-learningu. Kontakt: lukas.jankovic@alvaria.sk

Ján Gondoľ, PhD. – senior expert. Kontakt: gondol@gondol.sk

Mgr. Iveta Ferčíková – analytička. Kontakt: iveta.fercikova@alvaria.sk

Do e-learningu prispeli:

Erika Kusyová (Publikačné minimum)

Peter Hanečák (Ako zverejniť dáta rýchlo a lacno)

Pavel Nechala (Zverejnenie dát a GDPR)

Milan Andrejkovič (Ako otvárať dáta koncepčne)

Lucia Lacika (Aké dáta zverejniť počas koronakrízy)

Zuzana Adamová (Prečo je dôležité licencovať)

Ďakujeme tiež speakrom workshopov Mestá a otvorené dáta 2020-2021, ktorých prednášky sú použité v kurze.

Inštruktor