Kurz Otvorené dáta v samospráve je na Slovensku prvým e-learningom zameraným na otvorené dáta, ktorý komplexne sprevádza študenta od úplných základov až po pokročilejšie témy.

Kurz je určený pre zamestnancov štátnej správy, samosprávy (najmä vedenie samosprávy, informatikov, správcov databáz, právne oddelenie), študentov stredných a vysokých škôl, učiteľov, novinárov, pracovníkov médií, informatikov, programátorov, alebo pre každého, kto sa zaujíma o otvorené dáta. Cieľovými skupinami sú všetci, ktorí chcú otvoriť dáta a všetci, ktorí chcú s nimi začať pracovať.

Celý kurz je bezplatný a otvorený ako celok (neobsahuje skryté lekcie alebo lekcie, ktoré sa odomykajú postupne).
Na absolvovanie tohto kurzu sa nevyžadujú žiadne predchádzajúce vedomosti alebo schopnosti, vyžadujú sa len základy práce s PC.

Obsah

Kontakt

info@alvaria.sk

Inštruktor

Kurz pre vás pripravili

Lektori:

Mgr. Lukáš Jankovič – dátový analytik, zostavovateľ e-learningu. Kontakt: lukas.jankovic@alvaria.sk

Mgr. Iveta Ferčíková – analytička. Kontakt: iveta.fercikova@alvaria.sk

Ján Gondoľ, PhD. – senior expert. Kontakt: gondol@gondol.sk

V kurze sú využité prednášky speakrov v rámci podujatí Open Data v mestách a krajoch:

Erika Kusyová (Publikačné minimum)

Peter Hanečák (Ako zverejniť dáta rýchlo a lacno)

Pavel Nechala (Ako zabezpečiť zverejňovanie otvorených dát v súlade s GDPR)

Milan Andrejkovič (Ako uchopiť zverejňovanie koncepčne)

Lucia Lacika (Aké dáta zverejniť počas koronakrízy)

Jozef Otčenáš (Otvorené dáta v Trnave)

Patrik Žák (Otvorené dáta v Trenčíne)

Mariana Hurná (Otvorené dáta v Prešove)

Dana Skupinová, Marek Šutý a Peter Justh (Otvorené dáta v Kežmarku)

Marek Hudák (Otvorené dáta v PSK)

Pavol Škápik a Dominika Homolová (Otvorené dáta v Bratislave)

Jozef Jelínek (Hejbej Brnem & Můžu dýchat?)

Ivan Ivanco (Oznamypresov.sk)

Matej Lukáč (MHD Prešov)

Lenka Rusnáková (Kalendár podujatí v regióne)

Príspevky od externých autorov:

Zuzana Adamová (Prečo je dôležité licencovať)

Ján Suchal (Ako zapojiť komunity? Modely zo zahraničia)

Za pomoc ďakujeme:

Bianka Zoľáková (stážistka)

Európsky sociálny fond
Operačný program Efektívna verejná správa

Táto aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.